Hem

Brf Lindholmsdockan

Föreningen bildades 1990 och består av 86 lägenheter. Bostadshusen som var de första på det gamla varvsområdet på norra älvstranden grupperar sig runt den historiska Lindholmsdockan. Dockan är idag en småbåtshamn med sjöbodar som skapar en trivsam miljö.

 


 

Månadens bild, av Helene Norrman.Lindholmsförbindelsen


Ni har alla fått information i brevlådorna (både från staden och från styrelsen) angående den planerade älvförbindelsen som är tänkt att byggas i nära anslutning till föreningens mark.


Här finns nu även styrelsens utskick i digital form: Lindholmsförbindelsen


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nyhet - Styrelsens månadsbrev


Från och med december 2019 kommer det varje månad att publiceras ett månadsbrev på hemsidan där styrelsen informerar om aktuella händelser och styrelsens arbete.


Nu finns månadsbrevet för februari 2021 att läsa under Föreningen -> Månadsbrev

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Teknisk förvaltning och felanmälan

Från den 1 jan 2018 anlitar föreningen Bredablick Förvaltning AB för tillsyn och visst underhåll av våra fastigheter. Varannan vecka sker tillsyn av fasighetsskötare med mindre åtgärder som lampbyten m m samt att behov av reparationer och större underhåll registreras. 


Felanmälan görs till https://bredablickgruppen.se/forvaltning/felanmalan/ eller till 010-1775900. Utanför kontorstid kopplas du automatiskt till fastighetsjouren. 


Läs mer under Felanmälan


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Månadens bild