Hem

Föreningen bildades 1990 och består av 86 lägenheter. Bostadshusen som var de första på det gamla varvsområdet på norra älvstranden grupperar sig runt den historiska Lindholmsdockan. Dockan är idag en småbåtshamn med sjöbodar som skapar en trivsam miljö.

 


 

Månadens bild, av Helene Norrman.Nyhet - Styrelsens månadsbrev


Från och med december 2019 kommer det varje månad att publiceras ett månadsbrev på hemsidan där styrelsen informerar om aktuella händelser och styrelsens arbete.


Nu finns månadsbrevet för maj att läsa under Föreningen -> Månadsbrev

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Protokoll från Årsstämma 2019


Finns nu att läsa under Föreningen -> Föreningsstämma

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Teknisk förvaltning och felanmälan

Från den 1 jan 2018 anlitar föreningen Bredablick Förvaltning AB för tillsyn och visst underhåll av våra fastigheter. Varannan vecka sker tillsyn av fasighetsskötare med mindre åtgärder som lampbyten m m samt att behov av reparationer och större underhåll registreras. 


Felanmälan görs till https://bredablickgruppen.se/forvaltning/felanmalan/ eller till 010-1775900. Utanför kontorstid kopplas du automatiskt till fastighetsjouren. 


Läs mer under Felanmälan


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Månadens bild

Brf Lindholmsdockan