Boende

Lindholmsdockan


Boende


För att göra boendet bekvämt och trivsamt har föreningen hand om många serviceinrättningar och funktioner i tillägg till själva lägenheterna.


Den lägenhet du har är ditt hem. Och den lägenhet din granne har är hans eller hennes hem. För att du ska trivas är det viktigt att du känner att dina grannar respekterar dig och ditt hem. Och för att din granne ska trivas måste han få känna att du tar hänsyn till honom. Det här är förstås självklart. Men vad som är att respektera och visa hänsyn är olika för olika människor. Här har vi därför samlat vad vi tycker är hänsyn vi alla ska visa varandra för att alla ska trivas.Gemensamma utrymmen

När det gäller gemensamma utrymmen bör du tänka på följande egentligen självklara enkla regler.


- Vill du mata fåglarna använd foderautomat eller talgboll. Så slipper vi problem med måsar och råttor.


- Rökförbud råder i allmänna utrymmen. Rök således inte i hissen, trappuppgången eller andra allmänna utrymmen.


- Källargångar får inte användas som förvaringsplatser för privat egendom, det är inte tillåtet att belamra dessa utrymmen.