Överlåtelse av lgh.

Lindholmsdockan


Överlåtelse av bostadsrätt / del i bostadsrätt


Överlåtelse vid försäljning av bostadsrätten ombesörjes vanligen av mäklaren som handlägger köpet.

Vid överlåtelse av del av bostadsrätten till familjemedlem eller sambo utan mäklare skall ett Överlåtelseavtal upprättas, alternativt gåvohandling eller avtal om bodelning om det skulle vara fråga om det.Vidare måste ny ägare bli medlem i bostadsrättsföreningen och ansökan om detta skall göras till styrelsen i god tid så att medlemskapet kan godkännas på styrelsemöte innan överlåtelsen sker.


 

Ett avtalsexemplar samt kopia på styrelsebeslut / utdrag ur styrelseprotokoll skickas till

Bredablick Förvaltning AB

Ebbe Lieberathsgatan 18 C

412 65 GöteborgBlanketter för överlåtelse finner du här Överlåtelse av bostadsrätt


Överlåtelsen måste också anmälas till skatteverket på därför avsedd blankett