Cyklar och barnvagnar

Lindholmsdockan


Cyklar och barnvagnar


Fastigheternas trappuppgångar är utrymningsvägar. Därför är det viktigt att de hålls fria, så att ambulans och brandkår kan göra sitt jobb utan att föremål blockerar.

 

Barnvagnar m.m


Ställ inte barnvagnar eller barncyklar i portar, entréer eller trappuppgångar så att de hindrar.


Cyklar


I garaget finns särsklida rum där cyklarna står skyddade. Cyklar får inte tas in i trapputrymmena.