El, elräkning

Lindholmsdockan


El och elräkning


Föreningen har ett gemensamt abonnemang på el och en preliminär avgift för el tas ut tillsammans med månadsavgiften.


En gång om året, på hösteni, görs en avstämning mellan preliminärt beräknad och verklig förbrukning. Resultatet meddelas skriftligt varje medlem tillsammans med uppgifter om aktuella el-priser under perioden.


Skillnaden mellan kostnaden för verklig förbrukning och den inbetalda preliminära avgiften räknas ut och justeras på avgiftsavin för kommande  period.


Ny preliminäravgift beräknas utifrån varje lägenhets totala elförbrukning under den gångna avstämningsperioden, baserat på det totala aktuella elenergipriset. Den nya preliminäravgiften för kommande period påförs följande avgifts utdebitering.


Ansvarig styrelseledamot är: Ulf Gunneflo


Nuvarande elavtal


Nuvarande elavtal är från andra halvåret 2016. Avtalet är 2-årigt.

Efter elavläsning kommer förbrukningsavgiften på hyresavin i november.