Estetiska rådet

Lindholmsdockan


Estetiska rådet

Frågor besvaras av styrelsen då det estetiska rådet är vilande.


Rådet skall stödja medlemmarna och styrelsen i arbetet på att bibehålla och vidareutveckla ett gott estetiskt och enhetligt intryck på byggnader m m inom föreningens område.


Rådet ger förslag och underlag för styrelsens beslut.


Rådet skall i första hand följa upp och färdigställa påbörjade förslag till riktlinjer för markiser, balkongskydd m.m. samt lägenhetsdörrarnas yta mot trapphusen.