Försäkringar

Lindholmsdockan

Fastighetsförsäkring


 

Föreningen har en fastighetsförsäkring i

bolaget Trygg-Hansa som omfattar föreningens hus

och anläggningar.


Bostadsrättstillägg


 

I tillägg till fastighetsförsäkringen har föreningen tecknat Bostadsrättstillägg. Det innebär att alla bostadsrätterna i föreningen har en försäkring som omfattar de delar av lägenheten som innehavaren är ansvarig för, samt fast inredning som innehavaren bekostat. Försäkringen avser brand, stöld, vattenskada m m. Gäller dock ej utifrån inkommande vatten. 


Du behöver också en vanlig hemförsäkring som skyddar dig själv, ditt lösöre, olyckshändelse på resa o s v .


I korthet innebär detta att din hemförsäkring kan bli billigare berorende på bolag och din nuvarande försäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer info.

 


 

Försäkringar