Grannsamverkan

Lindholmsdockan


GrannsamverkanMed Grannsamverkan avses en aktiv verksamhet grannar emellan samt med polisen, i avsikt att motverka skadegörelse och andra brott inom vårt område.


För närvarande har föreningen ingen aktiv verksamhet inom programmet för Grannsamverkan.


Grannsamverkan betyder att man inom polisen tillsammans med dem som bor eller verkar i ett område startar ett projekt där samverkan är nyckelordet. polisen lämnar sedan stöd och hjälp när det behövs.


Målet för Grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också öka trivseln i ett område. Detta ska uppnås genom ett socialt nätverk, som skapas av att de boende samarbetar, stöder och hjälper varandra.


Metoden är enkel. Genom nyfikenhet och engagemang kan grannar tillsammans bryta igenom den anonymitet som inbrott, stölder och skadegörelse sker i skydd av. Mångas vaksamhet blir ett effektivt skydd och ett larmsystem, som reagerar på det okända - det som kan vara brott eller förberedelse till brott.