Info till nyinflyttade

Lindholmsdockan


Information till nyinflyttade


Välkommen till Bostadsrättsföreningen Lindholms-

dockan. Vi hoppas och tror att du skall trivas i vår

förening.Vi har ett unikt läge på Älvstranden  med

vår egen hamn och ett vackert område. Vi försöker

att göra vårt boende så trivsamt som möjligt

genom att sköta våra hus och trädgårdarna med

sina planteringar på bästa sätt.


Föreningen kan dock inte bli bättre än sina medlem-

mar och det är därför viktigt att du känner ansvar för

ditt boende och deltar aktivt i föreningen samt bidrar

med det du kan.


För allas trevnad

och för att vardagen och boendet skall flyta smidigt så finns det en hel del som du bör känna till som nyinflyttad. Att bo i en bostadsrättsförening innebär ett personligt ansvar. Vi har ingen värd att vända oss till utom oss själva och de av oss som för en tid tagit på sig ett lite större ansvar. 


Hemsidan

Det mesta som du behöver veta finner du vår hemsida. Här samlar vi sånt som du måste känna till  t ex vår stadga, men också enklare  ordningsregler och praktisk information om stort och smått. Du bör alltså ägna en stund åt att studera denna när du flyttar in.


Ta gärna kontakt

Styrelsen har som mål att bjuda in nyinflyttade för ömsesidig personlig kontakt. Känn dig dock fri att när som helst kontakta någon av oss i styrelsen om det är något du undrar över.


Två gånger om året försöker styrelsen att lämna information och ge tillfälle till frågor, vid en arbetsdag på våren samt vid stämman på hösten. Vi uppmanar dig att komma på våra arbetsdagar för att lära känna dina grannar och bidra till det gemensamma arbetet med att göra vårt område ännu trivsammare.


Ulf Gunneflo

Ordförande