Ljud och oljud

Lindholmsdockan


Ljud och oljud

I vår förening är husen välisolerade och bullernivåerna är låga, vilket är glädjande eftersom  störande ljud är en källa till irritation.

Det finns naturligtvis alltid bullerkällor man bör vara försiktig med när man bor i ett flerfamiljshus:


- TV och stereo


- Musikinstrument


- Hårda skor/ hårda steg


- Slag i dörrar


- Bada helst före kl 23.00 eftersom ljudet av rinnande vatten fortplantar sig mellan våningsplanen


- Höga bullernivåer dagtid kan vara påfrestande för personer som arbetar skift, för föräldrar som försöker få barn att sova middag och för personer som har sin arbetsplats i hemmet.


- Det skall vara lugnt i husen 23:00- 06:00.


Har ex du bjudit till fest och riskerar att skapa störande ljudnivåer, så förvarna gärna grannarna.