Parkering och garage

Lindholmsdockan


Parkering och garage

Ansökan om parkeringsplats görs skriftligt via Mail till styrelsen@lindholmsdockan.se.


Vid beviljad plats tecknas hyreskontrakt via Bredablick.


Parkeringsplatser av sex kategorier finns f n att tillgå:


  • Garageplats 500:-/månad
  • Garageplats för elbil med laddstolpe, 3-fas 32amp, 620:-/månad + förbrukad
    el som avläses och debiteras på hyresavin f n 2ggr/år.
  • Garageplats för MC/moped 100:-/månad
  • Parkeringsplats ute 200:-/månad.
  • Parkeringsplats ute med eluttag för motorvärmare 250:-/månad.
  • Parkeringsplats ute för elbil med laddstolpe, 1-fas 32amp, 300:-/månad +
    förbrukad el som avläses och debiteras på hyresavin f n 2ggr/år.


Företräde för garage/parkeringsplats gäller för lägenhetsinnehavarens 1:a bil. I mån av plats kan 2:a bil beredas plats, men den måste lämnas om önskan om garageplats finns för 1:a bil hos annan boende. Lägenhetsinnehavare som har parkeringsplats och elbil har företräde till platser som har laddstolpe. Eventuell omdisponering av platser sköts av styrelsen. Ingen som har ett gällande parkeringsavtal skall behöva stå utan men kan behöva byta plats vid sådan omdisponering. Medlem som får byta p-plats skall i möjligaste mån ersättas av ny p-plats så nära den gamla p-platsen som möjligt.


Andrahandsuthyrning eller utlåning är inte tillåten, undantaget plats till lägenhet som hyrs ut i andra hand efter beviljat tillstånd från styrelsen.


Uppsägningstid är 3 månader om inte ny innehavare kan ta över tidigare. Uppsägning sker skriftligt till Bredablick, info@bblick.se. Vid avflyttning upphör hyresavtalet som senast på tillträdesdagen.


Garage- och parkeringsplatser följer inte med lägenheten. Ny medlem anmäler sitt intresse via Mail till styrelsen@lindholmsdockan.se.


Vi tillhandahåller inget kösystem för byte av platser, däremot finns ett kösystem för de som önskar en andra p-plats. Om någon vill byta plats så kan det ske först när den önskade garage/parkeringsplatsen sagts upp och nytt kontrakt kan upprättas. Kostnaden för upprättande av nytt avtal bekostas av den som önskar byta, f n 450:-.


Styrelsen för Brf Lindholmsdockan