Sopsystem, renhållning

Lindholmsdockan


Sopor, sortering och återvinning


Från 2012 tillämpar Kretsloppskontoret en ny taxa med vägning och utvidgat krav på sopsortering. Föreningen har därför infört kärl för sortering och återvinning i våra soprum. För vår ekonomi och för miljön är det av största vikt att alla sköter sin sophantering.


Sopsugssystem


Föreningen har ett sugsystem för bekväm transport av ditt hushållsavfall till de gemensamma behållarna. Systemet kräver att du använder det på rätt sätt för att det skall fungera väl.


Stopp i sopnedkasten förorsakar extra arbete och extra kostnader för föreningen. Därför måste du vara noga med hanteringen av ditt hushållsavfall. Även barnen i familjen


Hushållsavfallet som slängs i sopnedkast skall vara väl förpackat i plastpåsar.

Påsarna skall inte vara större än att de lätt går att få in i sopnedkastet.


Inga sopor som hör hemma i soprummen får slängas i nedkasten!


 


Soprumsdörrarna vis KS. Fungerar inte  tagen, använd nyckel eller koden 4445.

 

Sortering och återvinning


I våra soprum sorterar du dina sopor för återvinning. Läs Sorteringsguiden som också delats ut till samtliga medlemmar. Sortera:


- Pappersförpackningar och wellpapp. Måste vikas ihop, plattas till!


- Plastförpackningar


- Metallförpackningar


- Tidningar, reklam, kontorspapper


- Glasförpackningar


- Glödlampor, lysrör, lågenergilampor, batterier


- Elektronik


- Grovsopor , hushållsredskap, textil, frigolit, keramik, porslin m m


Endast de sopor som ligger i behållaren töms av avfallshanteraren och container får inte fyllas med råge. Komprimera era grovsopor. Grovsopor som uppstår i samband med in och utflyttning samt vid reparation får inte placeras i föreningens kärl.Så här får det inte se ut. Detta tömmer inte avfallshanterare. Inget skräp utanför kärlen. Fyll ej över kanten.

Medlem som missbrukar soprummet kan få betala extra hämtning, ca 2000 kr.Detta får du köra bort själv


Bil/båt/MC-batterier,  vitvaror, färg, kemikalier, byggavfall mm. Till Återvinningscentral eller Miljöstation. Se sorteringsguide.


Till sist:

Endast avfall som alstras i föreningen får slängas i våra avfallssystem.
 

.