Värme, ventilation

Lindholmsdockan


Värme, ventilation


Tala med styrelsen innan köp/byte av ny fläkt.


Våra lägenheter är utrustade med ett system REXONET för ventilation och värmeåtervinning.


För att det skall fungera riktigt är det av största betydelse att :


1. att det rengörs regelbundet.


2. att befintlig funktion på ventilationsanläggningen inte får rubbas vid en ev ombyggnad av kök, eftersom det påverkar övriga lägenheter i huset.


Service på ventilationsanläggningen sköts av ett av föreningen anlitat serviceföretag, två gånger per år. Flödena kontrolleras och filtren byts ut.


Filtret direkt ovan spisen skall du rengöra själv.


Rengöring:  Se instruktion


Funktion: Se länk

På nyare kåpor finns inget reglage eller indikering av extra värmeelement för inluften. Detta sätts igång automatiskt vid mycket kall väderlek, -25 grader.


Vid gaslarm  STÄNG AV! Öppna skåpet  vid sidan av fläkten och dra ur elkontakten!

Ventilationsfläkten för uppgången skall också stängas av med knapp vid sidan av hissen på bottenvåningnen.

 

OBS! Byte av fläkt får inte göras


Man får inte byta fläkt, man får inte ändra eller påverka

anläggningen som tillhör fastigheten och som är balanserad ihop med övriga lägenheter och ansluten till en central utsugsfläkt.


Byte av fläktkåpa får göras.


Man får byta fläktkåpan! Vi rekommenderar att inköp och installation utförs av fackfolk.

Viktigt är att den du väljer endast är en fläktkåpa utan extra utsugsfläkt. Den ska ha motsvarande funktioner som den gamla.