Vatten, vattenskador

Lindholmsdockan


Vatten, vattenskador


Kostnaden för vatten och avlopp ingår i avgiften och förbrukningen registreras inte per lägenhet.


Ansvaret för vattenskador

Enligt föreningens stadgar och borättslagen bekostas reparationer i bostadrätten och underhåll av lägenhetens ytskikt av medlemmen. Detta gäller även skador på grund av fukt utifrån. Denna typ av skador omfattas som regel inte av försäkringen.


För skador i en lägenhet (lägenhetens inre) som uppkommer till följd av en vattenledningsskada ansvarar vanligtvis bostadsrättsföreningen


Skada hos en medlem p g a läckage hos granne som uppkommit till följd av felaktiga installationer eller bristande underhåll, betalas av granne (eventuellt dennes försäkringsbolag) som då har ett skadeståndsansvar enligt lagen om skadestånd .

.

Läs mera