Andrahandsuthyrning

Lindholmsdockan


  Andrahandsuthyrning

En bostadsrättsförening kräver, för att den skall fungera, ett aktivt engagemang av medlemmarna och att dessa visar ett gemensamt intresse för skötsel och ordning i föreningen. Det finns ingen ”extern” fastighetsägare som tar ansvar för drift och underhåll, medlemmarna måste själva bidra till detta. Uthyrning i andra hand innebär ofta att medlemmen inte har samma möjlighet att bidra till det gemensamma ansvaret och kan därför ses som en nackdel föreningen som helhet.Samtidigt har vi förståelse för att en medlem kan ha behov av att för en tid hyra ut sin lägenhet, på grund av arbete på annan ort, familjeförhållande eller andra omständigheter.

 

Medgivande krävs

Det har sedan 2014 kommit nya regler för andrahandsuthyrning av bostadsrätter. De innebär att man skall ha godtagbara skäl för att hyra ut sin lägenhet, vidare att uthyrningen skall vara begränsad i tiden och att innehavaren fortfarande har för avsikt att använda lägenheten för sitt eget boende. Man är som tidigare skyldig att anmäla och söka föreningens medgivande till uthyrningen.

 

Bostadsrättsföreningar har samtidigt fått möjlighet att ta ut en avgift för andrahandsuthyrningen av innehavaren. Den får uppgå till 10% av ett prisbasbelopp per år.Uthyrning medges för avsedd tid eller max ett år i taget.Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning finner du här.

Den skall vara insänd i god tid innan uthyrning påbörjas, så att styrelsen hinner behandla den. Blanketten fylls i och skickas till Bredablick förvaltning AB, Ebbe Lieberathsgatan 18c, 412 65 Göteborg, varefter den kommer att behandlas av styrelsen.Efter ett eventuellt godkännande kommer avgiften att debiteras på kommande  hyresavi, motsvarande 10% av aktuellt prisbasbelopp, som för 2019 innebär 4650:-/år.