Blankett bokning och hyra

Lindholmsdockan


Samlingslokal, bastu, boule m.m.

Möteslokal


En mötesslokal finns på Stapelbädden nr 3. Denna används till möten för styrelsen och arbetsgrupper


Mötesslokalen kan  lånas av medlemmarna för större privata sällskap. Ett litet kök finns i anslutning till samlingslokalen.                                               


Vissa regler finns och de går att läsa på anslag i lokalen.

Bokning sker i liggare på plats


Bokning med hyra för andra ändamål.

   

Lokalen kan hyras för andra ändamål.

Läs mer om bokning och hyra.

Blankett för bokning och hyra finns utanför möteslokalen, samt att ladda ner här.Bastu

Intill samlingslokalen finns en bastu med dusch- och omklädningsrum. Även bastun ligger i anslutning till köket.

Bastun bokas  i en liggare på plats.


Boulebana

På dockans vänstra sida finns en boulebana som står till medlemmarnas förfogande. Det finns ingen organiserad bokning av boulebanan.

 

Hobbyrum

Föreningens hobyrum är beläget bredvid hamngaraget på dockkajen, och någon organiserad bokning finns inte.

 

Hamngarage

Kan bokas i liggare på plats.


Trivselregler vid tillställningar i garaget:

Garaget fungerar som en veranda, och är inte avskilt från omgivningen, tag hänsyn till grannarna.


Det finns ingen toalett i garaget, och det är inte tillåtet att uträtta sina behov bakom sjöbodarna.