Rökning

Lindholmsdockan


Rökning


Tobaksrök upplevs av många som besvärande. Det är därför viktigt att du som rökare visar stor hänsyn mot din omgivning.


Rökförbud råder i våra allmänna utrymmen. Rök således inte i hissen, trappuppgången, garaget eller andra gemensamma utrymmen.


Föreningen rekommenderar att rökning inte heller skall förekomma på balkonger eller uteplatser eftersom detta kan vara besvärande för dina närmsta grannar. När det förekommer, se till att ta vederbörlig hänsyn till dina grannar och anpassa rökningen efter väder och vind, öppna fönster och verksamheten närmast omkring.