Föreningens stadgar

Lindholmsdockan


Stadgar för bostadsrättsföreningen Lindholmsdockan
Att äga en bostadsrätt betyder att vi köpt rätten att nyttja vår lägenhet utan tidsbegränsning,. Vi äger alltså inte lägenheten , inte i äganderättslig mening. Det är bostadsrättsföreningen, som juridisk person, som äger hela fastigheten, alltså även lägenheterna i den.


Vid köp av nyttjanderätt blir vi medlemmar i bostadsrättsföreningen. Livet i en bostadsrättförening är uppbyggt på demokratiska principer.


Vi har stadgar för hur vi skall förhålla oss och vilka regler som gäller i föreningen.


Stadgarna har reviderats efter stämmobeslut 2017.


 


Här kan du läsa / ladda ner föreningens stadgar.