Föreningens byggnader

Lindholmsdockan


Föreningens byggnader. Kölsträckningen och Stapelbädden

Längs Stapelbädden ligger fyra femvånings huskroppar .

Mellan husen och berget finns ett garage i bottenplanet som rymmer 62 st bilplatser.


Vid Kölsträckningen ligger två-våningshus i en rad längs kajen och en rad bakom mot Slottsberget.

Utomhusparkering finns vid Kölsträckningen och omfattar 32 bilplatser.


Total finns inom föreningen 86 lägenheter om 7565,5 kvm. Ursprungligen fördelat på:


28 st 2 rum och kök

28 st 3 rum och kök

20 st 4 rum och kök

7 st 5 rum och kök

3 st 6 rum och kök


Lägenhetsnummer

Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter.

Det är upprättat i hela landet från 1 november 2010 av Statistiska centralbyrån.

Skatteverket kommer att komplettera folkbokföringsregistret med de lägenhetsnummer, som finns i lägenhetsregistret.


Det är viktigt att du kan ditt lägenhetsnummer.

Ditt lägenhetsnummer finns angivet på anslagstavlan i varje trappuppgång.Sjöbodar

Föreningen har 36 st sjöbodar som grupperar sig runt småbåtshamnen. De ägs av föreningens medlemmar och används bla som förrådsutrymme.