Fastigheten

Lindholmsdockan


Fastigheten

Här finner du information om de byggnader och anläggningar i form av kajer, planteringar och den gamla torrdockan som numera utgör en småbåtshamn inom området.


Föreningens byggnader


Hamn, kajer och planteringar


Lite  historia

Lite historia om vår förening,

Lindholmen förr i tiden och om Lindholmsvarvet, som tidigare låg på föreningens område


Att hitta hit, till föreningslokalen