Hamn, kajer och planteringar

Lindholmsdockan


Hamn, kajer och planteringar

Utmed älven löper två kajer inom området,  Kölsträckningen och Stapelbädden. De sammanbinds med en gång- och cykelbro, Tranchells bro, över mynningen till Lindholmsdockan. Bron är öppningsbar för båtarna som har bryggplats inne i dockan.Kajerna utgör tillfartsgator för tyngre transporter till våra lägenheter och de skall annars inte användas för biltrafik. Kajerna och

bron utgör också delar av hamnpromenaden som

sträcker sig längs kajerna på Norra Älvstranden.


Kajerna och bron sköts av Park & Natur Lundby stadsdelsförvaltning.


Berget och trappan 

Västra skärningen skrotades  2012 och vegetationen ovan dockan rensades till våra grannars belåtenhet. Övriga skärningar behöver ingen akut åtgärd. Vad gäller stödmuren vid trappan och plattformen så är dessa i stort behov av åtgärder. Trappan är t v stängd. Föreningen har uppfört ett nytt säkert staket och grind upp på berget.


Trappans framtid, F n,  2014  pågår ett planarbete för  byggande av studentbostäder på berget norr om föreningens mark- Planförslaget omfattar del av föreningens mark och trappan som avses bli parkområde.  Försäljning av marken  till Göteborgs kommun är klar.

Trädgårdar

Runt husen på Kölsträckningen och mellan husen på Stapelbädden och berget finns väl planerade trädgårdar. Föreningens medlemmar lägger stor vikt vid att sköta dessa planteringar och hålla dom vackra under alla årstider.