Lindholmen förr i tiden

Lindholmsdockan


Lindholmen förr i tiden

Lindholmen spelade stor roll för det historiska Göteborg

De tre varven Eriksberg, Götaverken och Lindholmen har naturligtvis en central roll i Norra Älvstrandens historia från mitten av 1800-talet och framåt. Låt oss ändå gå mycket längre tillbaka i tiden.


Bygden har varit bebodd i tusentals år och Lundby, med centrum kring platsen där Lundby gamla kyrka ligger, är ett urgammalt bysamhälle. Minnen från forntiden finns kvar i form av bautastenar vid Lundby nya kyrka, hällkistor, stensättningar och rösen.


När vi kommer fram i historisk tid är det känt att viktiga händelser ägde rum kring mitten av 1200-talet. Göta Älvs mynning var under flera hundra år en politisk skärningspunkt i Norden. Vid denna tid var Bohuslän en del av Norge och Halland tillhörde Danmark.


Fredsförhandlingar

År 1253 brukar nämnas som ett betydelsefullt årtal. Då träffades Birger Jarl och den norske kungen Håkon Håkonsson vid Lindholmen för att avhandla det spända läget som rådde mellan Norge och Danmark. Birger Jarl fungerade i detta sammanhang som ett slags fredsmäklare.


Enligt källorna lyckades inte Birger Jarl mäkla fred mellan Norge och Danmark. Däremot hade förhandlingarna med norske kung Håkon en stor betydelse för Sverige. Vi fick nämligen Lundby och Tuve socknar av Norge och därmed hade Sverige för första gången en korridor ut till Västerhavet.


Lindholmens slott

Det var också vid denna tid som Lindholmens slott nämns för första gången. Det brukar även kallas drottning Blankas slott eftersom hon fick det i morgongåva år 1337.


Därefter är det lite oklart vad som hände med Lindholmens slott genom århundradena. Man vet att så sent som på 1860-talet syntes fortfarande slottets murar som gräsbevuxna vallar. Man kan väl förmoda att slottsmurarna användes till husgrunder när Slottsberget bebyggdes av varvsarbetare på 1870-talet.


Karl IX:s Göteborg har också sin plats i historien. Denna mycket speciella stad, som låg vid Färjenäs, var en av föregångarna till dagens Göteborg. Att denna stad uppstod hängde samman med att kungen Karl IX behövde ekonomiskt stöd för att klara sina dyrbara krig.

Han vände sig till holländarna som lockades med långtgående privilegier om de bosatte sig i den nya staden. Holland var den tidens största handelsnation. Något som den svenska handeln och ekonomin skulle kunna dra stor nytta av, enligt kungens planer.


Gustav II Adolf pekade

År 1606 påbörjades byggnationen av staden som skulle ha 100 hus, två kyrkor med torn och klocka, rådhus, hamnbassäng, lagerhus och brygga. Karl IX:s Göteborg fick dock en kortvarig historia. I april 1611 förklarade danskarna krig och ett par månader senare spärrade man av älvmynningen och brände staden.


Några år senare pekade Gustav II Adolf ut platsen, söder om älven, där Göteborg skulle ligga. Idag har stranden norr om älven åter fått en central position.