Lindholmens Varv

Lindholmsdockan


Lindholmens Varv

Lindholmens Varv 1969

På Lindholmens varv sjösattes år 1848 briggen Aurora – morgonrodnadens gudinna. Under mer än 100 år skulle varvsnäringen därefter sätta sin prägel på staden.


Briggen Aurora var det första nybygget som sjösattes på Lindholmens varv. Fartyget beskrevs som det vackraste i Göteborg och var döpt efter hustrun till varvets grundare, köpmannen William Tranchell.


Lindholmen var det varv som längst höll fast vid att fartyg skulle drivas med ångpannor och ångmaskiner. Först efter andra världskriget övergick varvet till dieselmotorer.


Efter kriget var Sverige under tre decennier en av världens ledande varvsnationer, med Göteborg som huvudstad.


Läs mer om detta som bevaras av Varvshistoriska Föreningen i Göteborg.


På 1960-talet sysselsatte Lindholmens varv cirka 1 800 personer och när verksamheten lades ner 1976 hade varvet sedan starten byggt cirka 600 fartyg.


Här kan du läsa mer om historen kring Lindholmens Varvs AB

Lindholmens Varv på 1890-talet