Trädgårdsenkät 2011

Lindholmsdockan


Enkäten om arbetsdagar och trädgårdar 2011Vi vill tacka alla de 41 medlemmar som har svarat på enkäten!  Här är de väsentligaste slutsatserna efter sammanställningen av enkäten.


En överväldigande majoritet vill att vi anlitar en trädgårdsmästare som alltid kommer att sköta vissa delar i vårt område som t ex trädklippning och vissa aktuella rabatter/markområden.


För att hålla ned kostnader för medlemmar, fortsätter vi med arbets/trädgårdsdagar i nuvarande form, enligt majoritetens önskemål. Vissa tillfällen blir mer renodlade arbetsdagar t ex den första på

våren, och den sista i oktober.

Majoriteten av medlemmarna vill att ingen ersättning betalas ut till deltagare utan kan används för att bidra till kostnaderna för trädgårdsmästare.


De som har uppgivet sina namn och visat interesse för ett "adopterat" område att sköta och de som är beredda på att hjälpa till med förberedelsarna inför arbets/trädgårds dagarna kommer att kontaktas.

Anonyma som visat interesse är välkomna att höra av sig till trädgårdsgruppen.