Ansvarsområden

Lindholmsdockan


Planteringar och ansvar Kölstäckningen och Stapelbädden

 

Planteringar i anslutning till vissa lägenheter


Planteringar i anslutning till vissa lägenheter finns och även sk adopterade ytor - när en eller flera  medlemmar åtagit sig att sköta ett område.

För alla planteringar är regeln att större förändringar inte får göras utan kontakt med  styrelsen.Kölsträckningen

Camilla Moberg ansvarar för "Arnes kruka", rabatterna runt två träd vid Kölsträckningen 2.


Stapelbädden

Hélene Thorlin Faltis ansvarar för rabatterna vid gargeinfarten Lindholmen.Kölsträckningen

L= Yta är bostadsrättsinnehavarens ansvar.

H= yta är Brf ansvar.

F= Yta Gräsytor/Grusytor är Brf ansvar.

När det gäller ekonomisk utlägg så står Brf för ytorna H och F och för ytan L står bostadsrättsinnehavaren.


Ytor som Brf ansvarar för (H och F) ligger på trädgårdsgruppens ansvarsområde med att inspektera och eventuellt föreslå förbättringsåtgärder ifall anses nödvändigt.

Eventuella förbättringsåtgärder ska godkännas av styrelsen.

Vill någon bostadsrättsinnehavare sköta en yta som Brf ansvarar för (se H och F markering i skiss) så ska det meddelas skriftligt både till styrseln och trädgårdsgruppen.Stapelbädden

L= Yta är bostadsrättsinnehavarens ansvar.

H= yta är Brf ansvar.

F= Yta Gräsytor/Grusytor är Brf ansvar.

När det gäller ekonomisk utlägg så står Brf för ytorna H och F och för ytan L står bostadsrättsinnehavaren.Ytor som Brf ansvarar för (H och F) ligger på trädgårdsgruppens ansvarsområde med att inspektera och eventuellt föreslå förbättringsåtgärder ifall anses nödvändigt.

Eventuella förbättringsåtgärder ska godkännas av styrelsen.

Vill någon bostadsrättsinnehavare sköta en yta som Brf ansvarar för (se H och F markering i skiss) så ska det meddelas skriftligt både till styrseln och trädgårdsgruppen.