Information

Lindholmsdockan


Information

Trädgårdsmästare


Föreningen anlitar trädgårdsmästare för professionell skötsel av våra trädgårdar för allas trevnad.Trädgårdsmästarnas uppgift är att kontinuerligt beskära och ansa alla buskar och träd samt jordpåfyllning i rabatterna.


Det är viktigt att endast trädgårdsgruppen beställer arbeten som utföras av trädgårdsmästarna.


Önskemål beträffande trädgårdarna skall framföras till både styrelsen och trädgårdsgruppen.Trädpolicy


Om någon medlem önskar att träd som skymmer eller skuggar skall tas bort. Kontakta trädgårdsgruppen som utreder tillsammans med styrelsen.


Träd kan om så önskas ersättas med växter om max 1,8 m höjd.